VG Peter Alfaro: Maayos na suporta sa mga mangingisda

Ayon kay VG Peter Alfaro, kumpara sa sektor ng pagsasaka, malayo ang antas at kalidad ng mga tulong na natatanggap ng mangingisda, dahilan upang manatiling kilemotro ang agwat ng kanilang kinikita, bagay naman nais mabigyang pansin sa pinapalanong Fishery Summit ng Occidental Mindoro sa darating na January 2020.

FROM THE INSIDE:

Sa kasalukuyan, may existing na asosasyon ang mga mangingisda. Subalit, kung mayroon man, napakaliit ng mekanismo nito para makapagbigay ng tulong pinansyal sa miymebrong mangingisda.

Sa tingin ni VG Peter Alfaro, dapat ay mayroong mekanismo para makakuha ng tulong pinansyal ang mga miyembro, lalong higit ang mga nangangawil o ang mga gumagamit ng hook and line. At isa nakikita niya na paraan ay ang pagbuo sa kanila, kung maaari, bilang kooperatiba. Ito rin ang maaring maging daan para sa mas maayos na suporta ng gobyerno.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.